Vadžra shromáždění a Minling Mahasangha

Žáci z celého světa se v první polovině června sešli v České republice, aby se zúčastnili prvního Vadžra shromáždění a obdrželi učení a přenosy od Minling Džecün Khandro Rinpočhe. Po prvním Vadžra shromáždění se také uskutečnilo třetí drubčhö Mahasanghy a události spojené s oslavou setkání Mezinárodní sanghy Mindrollingu.

Díky požehnání přítomnosti Rinpočhe, Džecünly, Majumly a Džecün a Dungse Rinpočheho proměnilo první Vadžra shromáždění klidné a krásné místo za Prahou v dokonalé prostředí k předávání Dharmy.

Minling Džecün Khandro Rinpočhe s nesmírnou laskavostí předala učení, čtené trasmise a zmocnění Vadžrasattvy téměř třem stovkám členům sanghy z celého světa. Mniši a mnišky z Mindrollingu a Samten Tse připravili mandalu, oltář a vedli všechny rituály. Všechna učení a praxe byly překládány do několika jazyků – češtiny, španělštiny, francouzštiny, němčiny, polštiny a řečtiny, aby všichni přítomní mohli obdržet učení přímo a v ucelené podobě. Opakování vedená instruktory dharmy zajistila, že všichni žáci chápali a věděli, jak mají praxe správně provádět.

Česká sangha spolu se členy mezinárodní evropské sanghy pracovali neúnavně na organizaci a přípravách všech aspektů ústraní, aby vše proběhlo hladce. Od okamžiku, kdy první členové sanghy přiletěli na letiště až do odjezdu všech, organizační tým zajistil, aby bylo o všechny dobře postaráno a měli vše, co potřebují.

Při úplňku, 4. června 2023, oslavila sangha Mindrollingu příznivý den Saga Dawa, den Buddhova narození, osvícení a Mahaparinirvány. Vadžra shromáždění pozvalo ke společným oslavám tohoto dne i členy jiných center z okolí. Bylo obětováno mnoho rozsáhlých modliteb a darů s upřímným přáním, aby Buddhadharma stále vzkvétala a všechny bytosti byly osvobozeny od utrpení.

Ihned po skončení Vadžra shromáždění se uskutečnila třetí Minling Mahasangha, a všichni shromáždění vykonali třídenní drubčhö Minling Dorsem. Shromáždění vedla v praxi Minling Džecün Khandro Rinpočhe spolu s mnichy a mniškami. Pan Vladimír Zuzák a jeho žena Hanka, majitelé krásného centra, kde se Mahasangha konala, dokončili během programu stavbu stúpy. A poslední den drubčhö Minling Džecün Khandro Rinpočhe provedla rituál k jejímu vysvěcení.

Na závěr třetího dne Minling Dorsem drubčhö se konala púdža ohně, hojná ganačakra a marme mönlam – slavnost obětování svíček. Celosvětová sangha Mindrollingu se s upřímnou radostí těšila z hlubokého shromáždění požehnání a zásluh.

Vadžra shromáždění se bude do budoucna konat každý rok v podobě delšího ústraní zahrnujícího praxi, studium, učení a přenosy předávané Rinpočhe. Vadžra shromáždění tak poskytne žákům, převážně z Evropy, přístup k hlubokým naukám a možnost věnovat se intenzivně praxi. Bude rovněž příležitostí k setkání různých studijních skupin Mindrollingu, které budou jako jedna sangha společně studovat a praktikovat. Kéž se zásluha, požehnání a dosažení na cestě dharmy stane zdrojem nezměrného užitku pro všechny cítící bytosti.