Oslava narozenin Minling Dungse Rinpočheho

Dne 28. července 2023 oslavila s velkou radostí sangha Mindrollingu deváté narozeniny Minling Dungse Džigdral Garwang Dhondrub Wangjal Rinpočheho.

V tento příznivý den věnoval hlavní klášter Mindrolling i ostatní dceřinné kláštery a sangha na celém světě modlitby a dobrá přání za dlouhé životy a stálou přítomnost Dungse Rinpočheho a jeho starší sestry Džecün Thinley Paldon Rinpočhe.

Klášter Mindrolling a Samten Tse Retreat v Indii, Minling Lotus Garden ve Spojených státech a další skupiny sanghy Mindrollingu v Evropě, Asii a Severní Americe věnovaly obětinu mandaly, modliteb a příznivých přání za oba Rinpočhe.

Stalo se již každoroční tradicí, že u příležitosti tohoto příznivého dne sanghy Mindrollingu po celém světě přispívají dobročinným organizacím v jejich dané oblasti. I letos členové sanghy po celém světě poslali  dary různým organizacím, které zajišťují potraviny a další potřebné věci a péči lidem v nouzi. Tato praxe štědrosti je vynikající způsob, jak uctít Minling Dungse Rinpočheho a Džecün Rinpočhe, a jak nashromáždit zásluhy za jejich dlouhý život a rozkvět jejich budoucích aktivit.

S radostí jsme obdrželi zprávy od studijních skupin i jednotlivých členů sanghy z celého světa o tom, jak věnují modlitby a dobrá přání, a štědré dary potřebným za neustálý rozvoj a šíření linie Mindrolling. Kéž Minling Dungse Rinpočhe a Minling Džecün Rinpočhe nadále inspirují všechny ke shromažďování velkých zásluh a moudrosti na cestě dharmy, a přinesou tak skutečný prospěch druhým.