Historie linie Mindrolling

Padmasambhava a škola Ňingma

Díky úsilí a učení velkého mistra Padmasambhavy začal buddhismus v Tibetu vzkvétat na počátku 8. století. Ze čtyř hlavních škol buddhismu je nejstarší školou Ňingma neboli Stará škola překladatelské tradice. Kagjü, Sakja a Gelug pak tvoří tradici Sarma, neboli novou školu překladatelské tradice.

Učení dzogčhenu

Jádrem linie Ňingma jsou drahocenné nauky dzogčhenu, které obsahují nejstarobylejší, nejmocnější a přímá učení v tradici tibetského buddhismu. Tato učení jsou pro dnešní svět, plný problémů, nejlepším a nejúčinnějším způsobem, jak plně realizovat potenciál lidských bytostí.

Mindrolling v Tibetu a jeho cesta do exilu v Indii

Ňingmapa neboli škola Ňingma má šest hlavních klášterů, kde probíhá studium a praxe. Mindrolling byl z těchto šesti jedním z nejdůležitějších středisek studia a praxe v oblasti centrálního Tibetu.

Mindrolling, který byl v roce 1676 založen v údolí Dračhi velkým dharmovým králem Čhögyalem Terdag Lingpou přitahoval mnichy z celého Tibetu. Mindrolling byl, a je dnes považován všemi velkými mistry tibetského buddhismu, zvláště pak učiteli linie Ňingma za inspirující příklad praxe neposkvrněné a hluboké dharmy vadžrajánového buddhismu. Nepřerušená linie velkých mistrů pokračuje až dodnes. S čínskou invazí do Tibetu v roce 1959 bylo mnoho tibetských mistrů nuceno uprchnout, aby tak zachránili své životy a tím i drahocenné učení.

Klášter Mindrolling v Indii

Díky neúnavným snahám Jeho Eminence Dzognar Rinpočheho, Jeho Eminence Khočhen Rinpočheho a malé skupiny mnichů, získala linie Mindrolling nové sídlo v exilu v Indii, jež vzniklo ve městě Dehra Dun v roce 1965. Situaci při jeho budování ztížil drsný a divoký ráz místa, které bylo pro budoucí klášter vybráno, proto, před pozváním Jeho Svatosti XI. Mindrolling Tričhena, jež měl nad klášterem převzít vedení, vystavěla skupina nejprve malou modlitební místnost. Jeho Svatost se na toto místo přestěhoval z Kalimpongu v roce 1976.

Dnes je klášter Mindrolling v Indii v buddhistické komunitě známý jako centrum oddané uchování autentické dharmy.

Více informacíí o Mindrollingu a aktivitách Džetsün Khandro Rinpočhe najdete na www.mindrollinginternational.org.