Biografie Její Eminence Džecün Khandro Rinpočhe

MJKR

Její Eminence Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe je dcerou Kjabže Mindrolling Tričhen Džurme Künzang Wangjala. Džecün Khandro Rinpočhe se řadí mezi nejznámější učitele, kteří v současnosti vyučují na Západě. Rinpočhe pochází z linie Mindrolling, jež čítá v historii mnoho ženských mistrů, a již ve dvou letech byla rozpoznána Jeho Svatostí 16. Karmapou jako převtělení Velké dákiní z Tsurphu, Khandro Ugyen Tsomo, jež byla jedním z nejproslulejších ženských mistrů ve své době. Současná Khandro Rinpočhe je tedy držitelkou obou linií, školy Ňingma i Kagjü.

Džecün Khandro Rinpočhe obdržela učení a transmise od nejvýše realizovaných mistrů 20.století, konkrétně od Jeho Svatosti Mindrolling Tričhena, Jeho Svatosti Dilgo Khyentse Rinpočheho, Jeho Eminence Trulšig Rinpočheho, Jeho Eminence Tengy Rinpočhe, Jeho Eminence Tsetrul Rinpočheho and Jeho Eminence Tulku Ugyen Rinpočheho.

Rinpočhe vyučuje již šestnáct let, a to velmi intenzivně, jak v evropských zemích, tak i v Severní Americe. Předává nauky z linie Kagjü i Ňingma. Založila také retreatové centrum Samten Tse v Indii, které vede. Toto centrum je místem studia a meditace v ústraní pro mnišky i praktikující laiky ze Západu. Studenti z Východu i Západu zde společně žijí v duchovní komunitě. V současnosti je v rezidenci Samten Tse 52 mnišek a 30 západních studujících.

Jako hlava charitativních projektů Samten Tse, Rinpočhe řídí různé charitativní projekty a sponzorské aktivity, mezi které patří například podpora starých lidí, Projekty rozvoje pro tibetské ženy (Tibetan Women’s Development Projects), Projekt pomoci mladým Tibeťanům (Tibetan Youth Projects), Projekt na pomoc postiženým leprou (The Leprosy Project), sponzorování retreatů pro buddhistické praktikující a mnoho dalších projektů, týkajících se rozvoje komunity. Rinpočhe se také aktivně podílí na chodu kláštera Mindrolling v Indii.

Retreatové centrum Lotus Garden, severoamerické sídlo Mindrolling International, založila Její Eminence Džecün Khandro Rinpočhe v roce 2003 pod dohledem Jeho Eminence Khočhen Rinpočheho, současným představeným kláštera Mindrolling v Indii. Rinpočhe vnímá centrum Lotus Garden jako místo studia a praktikování buddha dharmy a jejím záměrem je takto přispět k šíření nauk linie Mindrolling. Rinpočhe je velmi aktivní i v dalších zemích, kde vzniklo mnoho retreatových center či asociací, jako je Samten Tse v Německu (Samten Tse Germany), Samten Tse v Řecku (Samten Tse Greece) a společnost Samten Tse ve Francii (Samten Tse Society, France)

V roce 2003 vyšla v nakladatelství Shambhala Publications kniha nazvaná This Precious Life: Tibetan Buddhist Teachings on the Path to Enlightenment, jejíž je Rinpočhe autorkou.

Oficiální webové stránky Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe: http://www.khandrorinpoche.org