Ločhen Dharmašrí (1654 – 1717)

Ločhen Dharmašrí se narodil v rodině patřící do linie Ňo, ze které pocházelo mnoho významných buddhistických učitelů. Jeho otec, Sangdag Trinlej Lhündrup studoval s více než třiceti učiteli a jeho starší bratr, první Mindrolling Tričhen Terdag Lingpa, byl velkým mistrem a tertönem (objevitelem term).

Sliby a iniciace

Ločhen Dharmašrí obdržel sliby útočiště a bódhičitty od svého bratra Terdag Lingpy, který byl jeho hlavním učitelem. Ve věku dvanácti let Dharmašrí obdržel od Terdag Lingpy iniciaci Rigdzin Thugthig (Nejhlubší esence Vidjádharů) díky níž jeho mysl dozrála, a sliby pratimókši a bódhisattvy, které obdržel později, daly vzniknout esenci disciplíny tajné mantry.

Ve věku patnácti let obdržel Dharmašrí od pátého Dalajlámy mnišské sliby novice a ve věku dvaceti let také úplné mnišskou vysvěcení. Naplnil pokyn pátého Dalajlámy a později obdržel přenos čisté linie Nižší tibetské vináji tradice Ňingma. Jednalo se o linii vináji pocházející z Khamu, která přežila pronásledování buddhadharmy za vlády krále Langdharmy. Dharmašrí se tak stal nositelem této tradice a dále šířil její nauky a praxi. On a jeho starší bratr Terdag Lingpa vyhledali věhlasné držtele významých nauk své doby a obdrželi od nich nespočetné množství přenosů na bezpočet témat.

Velký učenec

Ločhen Dharmašrí ve své době proslul převážně jako velký učenec. Hloubka a šíře jeho vzdělání byly vskutku impozantní. Mezi témata, která mistrně ovládal patřily obřady a rituály, indická a čínská astrologie a věštba, liturgické zpěvy a tance tradice Ňingma, Vinája, Abhidharma, Pradžňapáramita a také kompletní sbírky tanter tradice Ňingma. Kromě toho také dokonale ovládal veškerou problematiku lingvistiky, včetně gramatiky, prózy a poezie.

Písemná díla a komentáře

Ločhen Dharmašrí je autorem jednoho z nejvýznamnějších děl tradice Ňingma, Ločhen Kabum. Těchto dvacet svazků jeho sebraných spisů začíná jedinečným pojednáním ve formě skvělých komentovaných výkladů na téma pravého významu „Sútry, jež shromažďuje všechny záměry“ (Dupa mdo) a „Magické sítě“ (Gjutrul Drawa). Jeho komentáře Sangdag Gongjen a Sangdag Šelung k Guhjagarbha tantře jsou proslavené svou jasností a výmluvností.

Předávání nauk

Jeho aktivita v předávání nauk byla také velmi intenzivní. Říká se, že Ločhen Dharmašrí vyučoval všechna témata – zmocnění, přenosy a ústní instrukce – a všechna z těchto tří studoval ne méně než čtyřikrát. Udělil plné vysvěcení zhruba pěti stům mnichů a od věku čtyřiceti osmi let až do svých šedesáti čtyř let nepřetržitě vyučoval Guhjagarbha tantru asi šedesáti studentům.

Smrt Ločhena Dharmašrího

V roce 1717 napadli dzingarští Mongolové Tibet a začali ničit kláštery. Svou polohou v centrálním Tibetu byl Mindrolling snadným terčem tohoto běsnění a dalších nájezdů a byl brutálně napaden. Ločhen Dharmašrí byl jedním z mnoha, kteří byli toho dne zavražděni.