Projekt historie linie Mindrolling – úvod

S radostí vám zde předkládáme krátký úvod do rodinné historie Mindrollingu. Mindrolling představuje velmi rozsáhlou a historicky důležitou linii, která je natolik propojena s mnoha aspekty tibetského buddhismu a s dalšími liniemi, že pokud bychom chtěli její historii zaznamenat v úplnosti, museli bychom také zmínit historii mnoha dalších rodinných linií i linií praxe a dalších velkých rodů Tibetu. Tak by se z práce, která má za cíl sestavit detailní historii linie Mindrolling, stalo velmi rozsáhlé dílo, které by vyžadovalo mnohem více úsilí, času a výzkumu. A proto vám v tuto chvíli poskytujeme pouze stručné informace o historii a o životě hlavních postav linie Mindrolling, které měly obecně klíčovou roli v uchování a šíření drahocenné dharmy a zvláště pak v šíření nauk linie Mindrolling.

Hlavní rodina linie Mindrolling udržovala vždy svojí tradici velmi skromně. Vyhýbaje se projevům okázalosti a exhibice zůstávala vždy věrná službě dharmě, a to všemi možnými způsoby. Historie rodiny byla převážně uchovávána ústní tradicí a udržováním a zaznamenáním rodinné historie byl pověřen rodinný správce. Každý první den Losaru (Tibetského nového roku) správce veřejně recitoval celou historii v hlavní svatyni a v přítomnosti mnišského i laického shromáždění.

Jedním z důvodů, proč existuje velmi málo psané historie této rodiny je to, že tato ústní tradice z větší části nepřežila čínskou invazi do Tibetu, kdy bylo velmi mnoho starších mnichů a správců zabito nebo zemřelo ve vězení. Nicméně tato rodina je ve světě tibetského buddhismu známá a těší se velké úctě. Nezměrný podíl linie Mindrolling na šíření dharmy je opakovaně zmiňován mnoha velkými mistry minulosti, jakými byli například Dalajlámové, Karmapové, Džamjang Khjentse Wangpo, Džamgön Kongtrül Lodro Thaje, Sečhen Kongtrul, Džamjang Khjentse Čhökji Lodrö, Dudžom Rinpočhe, Dilgo Khjentse Rinpočhe a mnoha dalšími významnými mistry všech škol tibetského buddhismu.

Navzdory svému vytížení a povinnostem dohlížely Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe a Džetsün Dečhen Paldrön, které jsou obě dvanáctou generací přímých následovníků této linie od dob Čhögjal Rigzin Terdag Lingpy, na dokončení této krátké historie jejich rodiny, aby mohla být poskytnuta západním žákům této linie i ostatním případným zájemcům. Věříme, že tyto krátké texty sesbírané z psaných záznamů o historii rodiny, z vyprávění jejich prvotního lamy a otce Jedenáctého Kjabdže Mindrolling Tričhena a také z příběhů dalších učitelů, bude lidem k užitku a že se díky ní dozví více o této velmi vzácné linii.

Kancelář praxe a studia
Lotus Garden Retreat Center
Červen 2008