Projekt historie linie Mindrolling – 5. část

Džecün Mingjur Paldrön (část 1.) – Narození a raný věk

Jednou z možná nejdůležitějších postav v linii Mindrolling byla po Čhogjal Terdag Lingpovi a Ločhen Darmašrím Džecün Mingjur Paldrön, dcera Čhogjal Terdag Lingpy. Její podíl na ustavení a šíření Dharmy v Tibetu a mnoha dalších oblastech je vnímán s hlubokou vděčností mnoha mistry a žáky tibetského buddhismu. Díky tomu je také naštěstí známo mnoho z jejího života a aktivit. Byla ústřední postavou v šíření, pokračování a rozvoji linie a nauk Čhogjal Terdag Lingpy. Bez její odvahy, mimořádné oddanosti a tvrdé práce by totiž mnoho z term, učení a pojednání Terdag Lingpy a Mindrollingu, jakožto významného mnišského sídla, nemohlo přetrvat.

Tak bylo předpovězeno v thal ‚gyur rtsa ba‘i rgyud –

„Ta, která přinese nesmírný užitek všem bytostem deseti směrů a bude udržovat a uchovávat čistou kontinuitu term, zvláště hlubokých instrukcí k bde gshegs kun ‚dus z Sha‘ug (hlavní terma Čhogjal Terdag Lingpy), a bude paní hlubokých instrukcí k esenci srdce hlubokého tajemství; je Dharmakájou Samantabhadrí, Árja Tárou v Potale, Ješe Cchogjal v Palri Padma, a poté, po nesčetných, za sebou jdoucích inkarnací jako Mačig Labdrön, Nangsa ‘Odbum a tak dále, se narodí na jihu od Samje. Jméno toho místa bude začínat na Dra. Narodí se skvělému učiteli, který sám bude emanací velkého Vajrócany. V jejím jménu bude slovo Drön.“

Tak se stalo, že se Džecün Mingjur Paldrön, považovaná v historii tibetského buddhismu za jednu z nejvýznamnějších osobností mezi realizovanými mistry, narodila Čhögjal Terdag Lingpovi a Jum Phuncog Palzom, jako přímý potomek dynastie Čhogjalů a rodiny Dumpowa. Narodila se v údolí Dračhi, pětadvacátého dne desátého lunárního měsíce, v roce Ženského zemního králíka. Jum Phuncog Palzom, sama emanace Vadžrajóginí, porodila Džecün Mingjur Paldrön ve svém pokoji Taši Nangwa, v Čhökhor Lhumpo (ladrang nebo mistrova rezidence v Og Min Orgjen Mindrolling), v doprovodu mnoha zvláštních znamení. Byla čtvrtým ze sedmi dětí (tři synové a čtyři dcery), které se Terdag Lingpovi a Sangjum Phuncog Palzom narodily.

Po jejím narození prohlásil Čhogjal Terdag Lingpa, že bude mimořádnou bytostí, která přinese skvělý užitek linii, a proto každému nařídil, aby zachovával přísné dodržování čistoty a sloužil jí s velkou oddaností. Sám vykonal v den jejího narození rituál omývání dragmar (Červený Guru Drakpo), zmocnění těla, řeči a mysli a (‘chi med yang snying kun ‘dus) zmocnění dlouhého života.

Bylo zřejmé, že Džecün Mingjur Paldrön je jiná než ostatní děti jejího věku. Od útlého dětství byla rozumné dítě, vždy skromná, přemýšlivá a pozorná k ostatním. Jako batole dokázala bez učení rozeznat a mluvit do detailů o velkých mistrech jako Padmasambhavovi, Vševědoucím Longčhenpovi, Sangdag Thrinlej Lhündrubovi a dalších. V pěti letech nasbírala několik plátýnek zelené látky a požádala svou asistentku (zimpön) Gjurme Čhödrön, aby z nich udělala vaky na zásoby jídla, jež budou potřebovat, až budou utíkat do exilu. Většina lidí jejímu výroku tenkrát nevěnovali pozornost, a upamatovali se na něj až mnohem později.

Ve věku dvanácti let nechala Džecün Mingjur Paldrön vyrobit obrovskou sochu svého prvotního učitele a otce, Čhogjal Terdag Lingpy, v podobě Vadžradhary, a umístila ji v hlavním sídle Ladrangu Čhökhor Lhünpo. Pak obětovala své vlasy Čhögjal Terdag Lingpovi, který provedl gtsug phud (rituál prvního odstřihnutí vlasů, symbolizující zřeknutí) a udělil jí jméno Mingjur Pal Gji Drönma.

Od útlého věku, Džecün Mingjur Paldrön přijímala velké množství nauk, zmocnění, ústních přenosů a přímých pokynů od Čhögjal Terdag Lingpy a Ločhen Dharmašrího. Říká se, že její studium a porozumění drahocennému učení súter a tanter byly jako neustávající proud řeky Gangy.

Zvláště obdržela rozsáhlé a podrobné přenosy všech term Čhögjal Terdag Lingpy, které všechny uvedla v praxi a završila. Ve dvanácti letech přijala za projevu příznivých znameních mandalu dlouhého života Amitájuse. Když jí byla předávána, voda ve váze začala bublat a přetékat, což Terdag Lingpa komentoval slovy: „Dcero, chovám k Tobě nesmírnou důvěru. Díky síle příznivého tendrelu se staneš držitelkou rozsáhlých nauk podstaty. Nyní rychle přistup a napij se vody z vázy.“ Pak četl nad Džecün Mingjur Paldrön, pijící vodu z vázy, text zmocnění dlouhého života Amitájuse, pravíc: „Mistr a žák zůstávají od sebe neoddělitelní.“

Ve věku třinácti let, třetího měsíce roku Železného králíka (1711), ihned po dokončení meditačního ústraní, obdržela cyklus přenosů Ati Zabdön Ňingpo v celé jeho podobě, u nohou svého prvotního gurua a otce. Pak je praktikovala a dosáhla jistoty, realizace a zkušenosti. Konkrétně když praktikovala thögal, Čhogjal Terdag Lingpa řekl: „Dcero, tvé porozumění a realizace jsou tak skvělé, jak bylo prorokováno. Nyní se odeber do ústraní a praktikuj se soustředěním několik měsíců. Poté, musíš praktikovat velkou sádhanu Vadžrasattvy a hlubokou cestu Dokonalého shromáždění sugátů (düpa do ‘dus pa mdo).”

V roce Vodního draka 1712 Džecün Mingjur Paldrön obdržela a praktikovala všechny vnější, vnitřní a tajné praxe učení term Čhögjal Terdag Lingpy. V tom samém roce jí Terdag Lingpa také udělil hlubokou cestu Dokonalého shromáždění sugátů, jak předtím slíbil. Předal jí zmocnění v důkladné a do nejmenšího detailu podrobné podobě.

Při jedné zvláštní příležitosti prý Čhögjal Terdag Lingpa řekl Ločhen Dharmašrímu: „Tato dívka nepotřebuje tak rozsáhle studovat vědy. Místo toho by jí měly být předány ty nejvnitřnější přímé instrukce, které by měla studovat a znovu a znovu praktikovat. Ty a Khen Rinpočhe musíte přimět toto dítě, aby pochopilo a studovalo přímé instrukce Tantry podstaty. Zanedlouho bude její přínos bytostem rozlehlý jak prostor a předčí svého otce. Musí dovést mnoho bytostí do Země blaženosti.“

V roce Ženského hada, když Džecün Mingjur Paldrön dovršila patnácti let, obdržel její starší bratr, Pema Gjurme Gjaccho, od Čhögjal Terdag Lingpy zmocnění, ústní přenos a tajné svěření oddílu Khandro ze žlutých svitků termy Šawuk. Ihned poté předal Gjalse Rinpočhe zmocnění a ústní přenos své sestře, Džecün Mingjur Paldrön.

Následuje seznam jen některých učení a přenosů, které Džecün Mingjur Paldrön přijala a v praxi završila: zmocnění a ústní přenos všech term jejího ctěného otce, počínaje dreg pa ‚joms byed (Jamantaka, Přemožitel Dregpů), stejně jako ústní přenos třinácti rozsáhlých svazků kompletního díla Terdag Lingpy. Rovněž přijala zmocnění a ústní přenos velké termy Njang Ral Ňima Ozera, Kagjed Dešeg Düpu (bka‘ brgyad bde gshegs ‘dus pa), Vadžrakílaju Jangsang Pudri (yang gsang spu gri) od Guru Čhowanga, Předaná pravidla osmi nařízení, Úzkou cestu k pevnosti, Hajagrívu Šíp-držícího siddhy a Úžasnou vázu, která plní všechna přání.

Rovněž obdržela zmocnění a ústní přenos většiny term Drubthob Ngödrub, dvanáct „Lingpů“ a tři „Neposkvrněné“, rané i pozdější Džangter (severní poklady), Sútru zhuštěného významu, Magický projev mírných a hněvivých božstev (sgyu ‘phrul zhi khro) a Osvobození skrze zatřesení hlubinami pekla (na rak dong sprugs). Další zmocnění a přenosy, které obdržela, zahrnují rozsáhlé zmocnění cyklu Čö jul (gcod yul) Mačig Labdrön, komentář ke slibům bódhisattvy, cyklus čisté vize Sangdag Thrinlej Lhündrupa, cyklus Zpečeťěných čistých vizí Vševědoucího Pátého dalajlamy a cyklus Dosažení životní síly vidjádhary Lhacün Namkha Džigmeho. Džecün Mingjur Paldrön také získala zmocnění, pokyny a ústní přenos obou částí Semde a Longde. Nauky a přenosy, které obdržela v sekci speciálních ústních pokynů, by vydaly na celou stránku.

Především Džecün Mingjur Paldrön přijala Mimořádnou Dharmu Padmakary: zmocnění, pokyny a ústní přenosy Khandro Ňingthig a Khandro Jangthig, spolu se Svěřením světa a Svěřením životní síly ochránců. Obdržela také Nauky Ňingthig v jejich celosti, zahrnujíce klíčové instrukce a čtené předání zmocnění Skvělá tajná podstata srdce matky a syna a Klíčové instrukce, Svěření světa a zmocnění jejích ochránců Ekadžátí, Rahuly a Vadžrasádhu. Přijetím těchto učení Ňingthig (Nejvnitřnějšího nepřekonatelného cyklu podstaty srdce) se Džecün Mingjur Paldrön stala držitelkou celé hluboké Dharmy.

Čhögjal Terdag Lingpa řekl své dceři: „Musíš upřímně meditovat na tři části Dzogpa Čhenpo. V budoucnu je budeš muset vysvětlovat ostatním. Jsi mou velkou nadějí!“ S těmito slovy Džecün Mingjur Paldrön usadil na trůn jako držitelku linie. Připravil speciální roucho, nechal jí vyrobit klobouk padma kha ‘bu sgron pa a udělil ji jméno Drodul Dordže Ňingpo (Esence vadžry krotící bytosti) a věnoval ji svůj obraz jako podporu k meditaci, náležitě vysvěcený a naplněný zungem (speciální vyplnění mantrami). Později se jeho slova potvrdila a Džecün Mingjur Paldrön měla mnoho žáků v Ü, Cang, Ngari, Lho, Mön, Kongpo, horním, dolním a středním Khamu, stejně jako v Sikkimu a dalších oblastech. Poté, co Čhögjal Terdag Lingpa pronesl tato slova, ještě za života svého ctěného otce a Gurua, ale i poté, co se manifestace jeho formy rozpustila do pokojné sféry, zůstávala v ústraní, aby uskutečnila vše, co obdržela, až do doby, než byla za mongolské invaze přinucena odejít do exilu.

Pak v roce Vodního koně (1714), když jí bylo šestnáct let, druhého dne druhého měsíce, přenesl její skvělý prvotní Guru a otec, Čhögjal Terdag Lingpa, za projevu mnoha úžasných znamení, své vědomí do čisté říše. Ten večer za soumraku, když byla její mysl naplněna hluboký žalem, se před ní její ctěný otec objevil na černé temné obloze v záři duhového světla a předal jí mnoho budoucích proroctví.

Od velkého Ločhen Dharmašrího, přijala Džecün Mingjur Paldrön mnišské sliby a ve věku sedmnácti let obdržela celý zab lam bde kun ‘dus kyi ‘khrul ‘khor sku lus kyi ‘gyur dang sgo gnad rtsa thig rlung gsum gyi man ngag. Po jeho zakončení Ločhen Dharmašrí řekl: “Linie Dargje Čhöling nebude držena vytouženými syny. Nezapomeňte na to a pečujte o ni.“

Ločhen Dharmašrí ji také udělil mnoho dalších zmocnění a nauk, které mimo jiné zahrnovaly veškerá zmocnění, instrukce a čtené přenosy jejího ctěného otce, stejně jako čtené přenosy celého cyklu objasnění toho, co sám Ločhen Dharmašrí zkomponoval. Obdržela iniciace, pokyny a čtené přenosy celého Mačig Labdrönina Čödu Jul a nauky o Gau Mahámudry (phyag chen ga’u ma). Ločhen Dharmašrí jí také udělil klíčové instrukce a zmocnění k Vysvobození zatřesením hlubinami pekel (na rak dong sprugs), klíčové instrukce a zmocnění k praxi Esence tří kájí Čenreziga, požehnaná zmocnění k tradici Palmo a též čtený přenos a veškerá zmocnění k Úžasné váze plnící všechna přání, Sútře Velkého shromáždění sugátů, Ňangter Kagjed a mnoho dalších.

Od svého staršího bratra Gjalse Padma Gjurme Gjaccha přijala zmocnění a čtený přenos tří term: Hry bdělého zmocnění Ati, Vadžrapániho a Jamantaku. Obdržela rovněž zmocnění a čtené přenosy Kalačakry, Čakrasamvary, Hévadžry, Guhjasamadži, Věnce Vadžer a Juthog Ňingthig.

Od svého staršího bratra Rinčhen Namgjala obdržela zmocnění a transmise rozsáhlé a střední verze Osmi částí a Šesti částí Dosažení z Dosažení mysli linie Džangter, termy Dordže Lingpy, Sebrané výroky, Kílaju Ostrého jako břitva a mnoho dalších.

Rovněž od mnoha ostatních učitelů jako Héruky Džigme Dordžeho, Kathok Rigdzina, Šabdrung Gjurme Zhenphen Wangpa, Šeňen Orgjen Rabtena, Söton Thutob Namgjala, Duldzin Kunga Lodrö a Pána z Gongkar, Čhöde Sonam Lodrö Gjaltsena, obdržela mnohé speciální pokyny k oběma částím, Mysli i Prostoru, Dzogpa Čhenpo, Čöd Jul od Mačig Labdrön, různé základní pravidla Dharmy ze Židže, zmocnění požehnání k Aghorovi a Čhagdrugpovi, k Černé Thrömě z Džangter, Naro Khačhömě, speciální instrukce k linii Ňida Sangje, Phowu Džagcugma atd. A to je jen málo z mnoha dalších ústních pokynů, které Džecün Mingjur Paldrön přijala z učení kama a terma. Nejsou zde všechny zmíněny, protože jsou v celosti zahrnuty v jejím obsáhlém životopise, v kapitole Seznam obdržených Dharem.

Není rovněž bez významu, majíc na paměti proroctví jejího prvotního učitele, Terdag Lingpy, že se Džecün Mingjur Paldrön naučila zpaměti celý komentář ke tantře Guhajagarbhy, Ozdobě mysli Pána tajemství. A to je jen jeden příklad její ohromné oddanosti drahocenné Dharmě, linii a prospěchu všech cítících bytostí.