Projekt historie linie Mindrolling – 1. část

Původ linie Mindrolling

Linie Mindrolling, jak ji známe dnes, pochází historicky z tibetské linie Ňö. Říká se, že linie Mindrolling má dva zdroje původu. První se zaznamenává od dob historického založení kláštera Mindrolling v Dračhi (poblíž Lhasy), který poté proslul jako sídlo rodinné linie Mindrolling. Nicméně tato linie je ve skutečnosti historicky mnohem starší. Vznik původní rodinné linie, která později proslula jako linie Mindrolling, se datuje mnohem dříve, ještě před založení kláštera Mindrolling. Tato rodinná linie je známá jako linie Ňö, často uváděná jako Slavná linie Ňö. Všichni členové rodinné linie Mindrolling jsou tak také známi jako potomci linie Ňö.

Dříve, než byl v Dračhi založen klášter Mindrolling, sídlila rodinná linie Ňö v Dargje Čhölingu v Dranangu založeném Tsele Natsog Rangdrolem, emanací tertöna Ratna Lingpy. Po Tsele Natsog Randrolovi se Dargje Čholing stal sídlem Tenzina Dragpy, emanace tertöna Pema Lingpy. Poté se tohoto místa ujal Ňö Khedrub Dongag Tenzin, který byl emanací Tsele Natsog Rangdrola a byl jedním z předních mistrů své doby. Po Khendrub Dongag Tenzinovi převzal jeho místo v Dargje Čhölingu jeho syn Sangdag Trinlej Lhundrub, který byl emanací Nub Sangje Ješeho. A právě zde se jako syn Sangdag Trinlej Lhundruba narodil Král Dharmy, Rigzin Terdag Lingpa.

Ňö Džačhung Karpo, zakladatel klanu Ňö

Říká se, že důvodem, proč studovat historii jednotlivých linií, není střežit vlastní kastu či své zrození jako Brahmán, ale jde způsob hromadění nesčetných zásluh čtením životopisů velkých mistrů a získáváním inspirace z jejich činů.

Historie původu linie Ňö se datuje do velmi dávné minulosti, dlouho před tím, než se v Tibetu začal šířit buddhismus. Traduje se, že v době, kdy byt Tibet sotva osídlen, zahlédli lidé jednoho dne za úsvitu z hory Džomo Kharang v Tsangu sestupovat postavu krásného mladého muže v bílem. Oplývaje všemi vlastnostmi dévy, zářil světlem a měl nesmírně pokojný výraz. Nikdo ho neznal a nikdo ho nikdy před tím nespatřil, nikdo nerozuměl jazyku, kterým hovořil, ale díky jeho zářivému a zázračnému vzezření ho lidé nosili na ramenou a uctívali ho jako nebeskou bytost.

Lidé ho pojmenovali Džačhung Karpo či-li Bílý garuda. To proto, že byl na pohled velmi vznešený a překrásný a snesl se dolů na zem. Byl bohem z říše dévů, ale díky tomu, že byl v neustále blízkosti lidí, kteří jím byli fascinování a neustále ho obklopovali, byl tento devaputra (syn dévů) zasažen lidskou nedokonalostí (mi sgrib) a nemohl se vrátit zpět do říše dévů. Říkalo se o něm, že byl nepatrně „opojený“ lidskou nedokonalostí a tak se potomci Dža Čhung Karpa (Bílého garudy Ňö) začali nazývat Ňö. Tibetské slovo ňö (smyos) pochází původně ze slova ňo (myos). Slovo myos doslova znamená opojený a slovo smyos znamená bláznivý. Od té doby bylo mnoho příslušníků linie Ňö označováno za ztělesnění bláznivé moudrosti a aktivity mahásiddhů a tak se postupně toto slovo s jeho mnoha vrstvami významu stalo přízviskem linie Ňö (smyos).

Ňö Džačhung Karpo se oženil s princeznou z Mu Ding Mo Cün Šö (rmu lcam ding mo btsum bshos), která sama byla dákiní moudrosti. Jejich potomci se nazývali Ňö a jejich linie od té doby vešla ve známost jako Palden Ňörig neboli Vznešená linie Ňö.

Linie Ňö

Výčet potomků linie Ňö je následující:

 • Ňö Džačhung Karpo (smyos bya khyung dkar po) se oženil s Mü Čam Ding Mo Cün Šö
 • Ňö Dže Cenpo (smyos rje btsan po) se oženil s Dongza Karmou
 • Ňö Senge Šakja (seng ge shakya) se oženil s Mü Za Menmo Cün Šö (rmu gza’ sman mo btsun bshos) a měl čtyři syny – Dra Khar Dže, Dže Phen, Yag Dže a Gur Dže
 • Ňö Dra Khar Dže (smyos gra mkhar rje) měl dva syny – Thug Dže a Žang Nge
 • Ňö Žang Nge (zhang nge)
 • Ňö Dri De (smyos ‘bri lde) – syn Žang Ngeho
 • Ňö Dri Čhung (smyos ‘bri chung)
 • Ňö Palgji Jönten (smyos dpal gyi yon tan)
 • Ňö Lopön Cchuljon (smyos slob dpon tshul yon)
 • Ňö Guru (smyos guru)
 • Ňö Lhaphen (smyos lha phan)
 • Ňö Thugjal (smyos mthu rgyal)
 • Ňö Lo Jönten Drag (smyos lo yon tan grags)
 • Ňö Tsang Dordže Lama (smyos gtsang rdo rje blama)
 • Ňö Palgji Senge (myos dpal gyi seng ge)
 • Ňö Nag Dragpa Pal (smyos nag grags pa dpal)- emanace Krále Dharmy Ašóky
 • Ňö Gjalwa Lha Nangpa (smyos rgyal ba lha nang pa)
 • Ňö Tašhi Wangčhug (smyos bkra shis dbang phyugs)
 • Ňö Dragpa Dordže (smyos zhig chen po grags pa rdor je)
 • Ňö Padma Dordže (smyos sgom chen po pad ma rdo rje)
 • Ňö Tön A Mi Kirti (smyos ston aa mi kirti)
 • Ňö Tön Dragpa Taši (smyos ston grags pa bkra shis)
 • Ňö Tön Dragpa Rinčen (smyos ston grags pa rin chen)
 • Ňö Dragpa Özer (smyos grags pa ‘od zer) a Nyö Dragpa Gjaltsen (grags pa rgyal mtshan)
 • Ňö Džö Bum Pal (‘jo bum dpal) – syn Ňö Dragpa Gjaltsena
 • Ňö Phagpa Pal (smyos ‘phags pa dpal)
 • Ňö Sonam Dragpa (smyos bsod nams grags pa)
 • Ňö Döndrub Namgjal (smyos don ‘grub rnam rgyal)
 • Ňö Gönpo Cewang (smyos mgon po tshe dbang)
 • Ňö Namgjal Lhündrub (smyos rnam rgyal lhun grub)
 • Ňö Tön Cewang Dordže (smyos ston tshe dbang rdo rje) a Jum Tsering Buga (tshe ring bu dga’)
 • Ňö Künkhjen Dongag Tenzin (kun mkhyen mdo sngags bstan ‘dzin) a Jum Dže Rig Gö Dzom (rje rigs dgos ‘dzoms)
 • Ňö Sangdag Thrinlej Lhündrub (gsang bdag ‚phrin las lhun grub) a Jum Lhadzin (lha ‘dzin)

Starší rodinné historické záznamy zmiňují pouze mužské příslušníky rodu, kteří klan ve své době vedli.

Linie Mindrolling

Druhou známou genealogií linie Mindrolling je linie, která začíná ustavením sídla Mindrollingu v podobě kláštera Mindrolling v Dračhi. Tato linie je stále linií potomků linie Ňö, ale ustavením kláštera Mindrolling se stává známou jako linie Mindrolling. V linii Mindroling se uvádí posloupnost Tričhenů. Termín Tričhen doslovně znamená velký držitel trůnu a držitel trůnu v klášteře Mindrolling je tedy označován jako Mindrolling Tričhen.

Linie Tričhenů je vyčíslena dvěma způsoby. Dle Historie Dharmy od Ňošhul Khenpo Džamjang Dordžeho je Terdag Lingpa, syn Sangdag Trinlej Lhundruba počítán jako první Mindrolling Tričhen (zkráceně psáno Tri). Jeho mladší syn Tri Rinčhen Namgjal je počítán jako druhý Mindrolling Tričhen. Tímto způsobem se linie uvádí takto:

 1. Tri Čhögjal Terdag Lingpa
 2. Tri Rinčhen Namgjal
 3. Tri Gjurme Pema Tenzin
 4. Tri Gjurme Thrinlej Namgjal
 5. Tri Gjurme Pema Wangjal
 6. Tri Gjurme Sangje Künga
 7. Tri Gjurme Jidžin Wangjal
 8. Tri Gjurme Dečhen Čhogdrub

Linie synů končí Osmým Mindrolling Tričhenem – Tri Gjurme Dečhen Čhogdrubem. Za časů Tri Dečhen Čhogdruba byly nositelkami rodinné linii pouze dcery, nikoliv synové. A tak se dcera Tri Gjurme Dečhen Čhogdruba Mindrolling Džetsün Čhimed Donden Dolma provdala za syna velkého mistra pokladů tertöna Rangriga, který byl emanací Terdag Lingpy. Jeho syn, Pema Wangčhen, se přiženil do rodiny Mindrolling a stal se Tricabem neboli regentem. Dle této verze vyjmenování Tričhenů Mindrollingu je Tri Pema Wangčhen počítán jako 9. Mindrolling Tričhen. Syn pocházející z jeho manželství s Džetsün Čhimed Donden Dolmou se stal 10. Mindrolling Trichenem Tri Dondum Wangjalem, jež byl otcem našeho kořeného lamy Jeho Svatosti Kjabdže Mindrolling Tričhena.

 1. Tri Pema Wangčhen
 2. Tri Dondrub Wangjal
 3. Mindrolling Tričhen Gjurme Kunzang Wangjal

Avšak dle více rozšířené verze vyjmenování Tričhenů považujeme nejstaršího syna Terdag Lingpy Pema Gjurme Gjaccha za druhého Tričhena. Vzhledem k silám časů úpadku a překážkám byl ještě jako mladý zabit armádou mongolských Džungarů. Nicméně byl držitelem trůnu alespoň na krátký čas a to v období mezi parinirvánou Terdag Lingpy a svou vlastní smrtí.

Jeho mladší bratr Drinčhen Rinčhen Namgjal se tak stal třetím korunovaným Mindrolling Tričhenem. Na základě tohoto způsobu výčtu je tedy Pema Gjurme Gjaccho v linii Tričhenů druhým Tričhenem. Tricab Pema Wangčhen, ačkoliv velmi ctěný jako regent Mindrollingu, který udržel hlubokou tradici Mindrollingu v těžkých dobách zcela neposkvrněnou, není v této verzi výčtu Tričhenů Mindrollingu jmenován jako Tričhen. Tri Gjurme Dečhen Čhogdrub je počítán jako Devátý Mindrolling Tričhen a otec Jeho Svatosti Mindrolling Tričhen Gjurme Kunzang Wangjala, Tri Dondub Wangjal, je počítán jako 10. Mindrolling Tričhen a sám Rinpočhe je pak počítán jako 11. držitel trůnu Mindrollingu.