Kjabdže Mindrolling Tričhen Džurme Kunzang Wangjal

Narození

Jedenáctý držitel trůnu Mindrollingu, Tričhen Džurme Kunzang Wangjal, se narodil osmnáctého dne prvního lunárního měsíce roku železné ovce jako syn Desátého Mindrolling Tričhena Džurme Dondrub Wangjala a Jum Dawy Drolmy.

Vzdělání, přenosy a prvotní guru

Jeho Svatost obdržel rozsáhlé nauky a přenosy od mnoha výjimečných tibetských mistrů. Dzongsar Khjentse Čhökji Lodro, Velký Sečen Kongtrul, Minling Čung Rinpočhe, Minling Khen Rinpočhe, Sečen Rabdžam Rinpočhe, Dordzin Namdrol Gjatso, Dordzin Dečen Čoedzin a Gelong Kunzangla jsou někteří ze slavných mistrů, u kterých studoval.

Prvotním guruem Kjabdže Tričhen Rinpočheho byl Dzongsar Khjentse Čhökji Lodro, od kterého obdržel vzácné instrukce a rozmanité komentáře ke Guhjagharba tantře. Jelikož Kjabdže Rinpočhe vynikal v pochopení a praxi těchto vzácných nauk, pověřil ho Dzongsar Khjentse Rinpočhe, aby tato vzácná učení předal v budoucnosti šťastlivým a připraveným studentům celkem jedenáctkrát.

Meditační ústranní, psané dílo a objevené termy

Po mnohaletém studiu s mnoho významnými tibetskými mistry buddhismu strávil Rinpočhe více než 14 let v meditačním ústranní, kde realizoval mnoho meditačních praxí. Vedle neobyčejných projevů jeho realizace, které doprovázely jeho praxi, také sepsal mnoho děl a objevil termu Velkého Soucitného, Džigten Wangčuk Pema Garwang.

1959: Únik z Tibetu

Když bylo Rinpočhemu pouhých sedm let, jeho otec desátý Mindrolling Tričhen odešel do parinirvány. V následujích letech po této události Rinpočhe pokračoval ve svých studiích a začal naplňovat povinnosti následného držitele trůnu. Čínská invaze do Tibetu v roce 1959 a její dopady ovšem zkomplikovaly jeho oficiální intronizaci. Na žádost jeho sanghy a členů rodiny, Kjabdže Mindrolling Tričhen Rinpočhe unikl ve věku 29 let z Tibetu.

Rinpočhe strávil nějaký čas v Bhútánu a poté odcestoval do Indie, kde potkal a poté žil vedle Jeho Svatosti Dudžom Rinpočheho, který byl přítelem Desátého Mindrolling Tričhena.

Intronizace Jedenáctého Mindrolling Tričhena

V roce 1962 uspořádali, za přítomnosti mnoha slavných učitelů a hodnostářů, v klášteře Zangdok Palri v Kalimpongu Kjabdže Dudžom Rinpočhe a Kjabdže Dilgo Khjentse Rinpočhe oficiální ceremonii intronizace Kjabdže Rinpočheho jako Jedenáctého Mindrolling Tričhena. Zatímco v Kalimpongu Rinpočhe úzce spolupracoval mimo jiné s Kjabdže Dudžom Rinpočhem, s Šestnáctým Karmapou, s Kjabdže Dilgo Khjentse Rinpočhem, tak se také aktivně věnoval upevňování Dharmy v Indii. Uspořádal mnoho shromáždění, iniciací a učení.

Založení kláštera Mindrolling v Indii

V roce 1976 odešel Rinpočhe do Dehra Dunu v Indii, kde se ujal své role držitele trůnu kláštera Mindrolling v exilu a dále pokračoval v otáčení kolem Dharmy pro dobro všech cítících bytostí. Jeho přítomnost inspirovala mnohé k následování nesobecké a čisté cesty. Jeho snaha byla nejvíce zaměřená na propagování vizí a rad velkého krále Dharmy Čhögjal Terdag Lingpy, které se vyznačují svou ryzostí a kladením důrazu na udržování samájí.

Jeho Svatost Jedenáctý Mindrolling Tričhen, považovaný v tibetské komunitě za emanaci Padmasambhavy, byl ctěný a respektovaný napříč celým buddhistickým světem jako velký mahásiddha a jako jeden z vysoce realizovaných mistrů našeho století.

Mnoha lidem známý pod jménem Tričhen Dordže Čhang, Rinpočhe žil se svojí rodinou a sanghou Mindrollingu až do své parinirvány v Dehradunu.

Parinirvána Jeho Svatosti

V sedm hodin večer, 3. dne prvního měsíce Zázraků roku Hliněné myši (9. února 2008) bez sebemenší známky nepohodlí, s tváří více zářivou než kdy jindy a s klidným úsměvem, Jeho Svatost Jedenáctý Mindrolling Tričhen Rinpočhe s láskou hleděl na všechny, kteří jej obklopovali. Poté s klidným výrazem ve tváři Kjabdže Mindrolling Tričhen Džurme Kunzang Wangjal manifestoval poslední fázi přesunu svého osvíceného záměru do jiného světa, aby směřoval k Dharmě mysl všech zmatených bytostí.