Vadžra shromáždění 2024 v České republice

Na úplněk, v den Saga Dawa, 23. května 2024, se již druhým rokem sešlo více než 200 praktikujících z celé Evropy, aby obdrželi učení a přenosy od Minling Džecün Khandro Rinpočhe. Zahájení druhého Vadžra shromáždění se konalo za velké radosti a celá sangha společně studovala a praktikovala pod laskavým vedením Minling Džecün Khandro Rinpočhe, Džecün Dečhen Paldrön, Dungse Rinpočeho a Džecün Rinpočhe a skvělého týmu Vadžra shromáždění.

Po dvacet dní se na celé místo konání praxe snášelo požehnání, přenosy a učení. Sangha praktikovala v tradici Čhö Gar neboli ústraní dharmy ve stanech, kdy oddaní praktikující uvádějí instrukce do praxe ihned po jejich obdržení, aby rychle směřovali k završení. Čhö Gar byl zahájen tím, že si všichni žáci postavili svůj vlastní stan, který používali během celého ústraní k praxi.

Během dvaceti dnů naplněných studiem a praxí předávala Rinpočhe s neutuchající laskavostí a štědrostí šťastlivé sangze hluboká učení a pokyny, jasně objasňující náhled a metody. Učení byla simultánně tlumočena do mnoha jazyků jako francouzštiny, češtiny, němčiny, španělštiny, řečtiny a polštiny. Tak mohli všichni účastníci obdržet jasné a přímé vedení Rinpočhe v jejich mateřském jazyce a další instrukce od skvělého týmu Dharma instruktorů.

Celá sangha si nesmírně váží laskavosti a štědrosti Vládi a Hanky Zuzákových, kteří s ohromnou velkorysostí poskytli svůj pozemek a prostory jako místo konání Vadžra shromáždění a díky nimž zde mohlo ústraní proběhnout již druhým rokem. Díky jejich oddanému a laskavému úsilí se celý pozemek proměnil v posvátný prostor praxe a stal se dokonalou nádobou pro tato hluboká učení. Od loňského roku proběhla v areálu celá řada úprav a vylepšení. Letos se mnoho účastníků ubytovalo v nových prostorných jurtových stanech s dřevěnou podlahou, vybavených veškerým komfortem včetně koberce, postele a topení.  Úžasnou novinkou bylo také otevření nového prostoru k obětování máslových lampiček a dharma obchůdku Dzam, které ještě více podpořily praxi a ústraní žáků, z nichž mnozí cestovali z velké dálky. Neuvěřitelně laskavý místní personál navíc bezproblémově spolupracoval s týmem Vadžra shromáždění, což umožnilo hladký průběh akce.

Na rozlehlých pozemcích, kde při západech slunce obloha plála ohnivými barvami, po celou dobu tohoto mimořádného setkání plného hlubokých pokynů a příznivých okolností panovala atmosféra harmonie a radosti. Příznivé setkání bylo zakončeno obětováním mandaly a těla, řeči a mysli pro Rinpočhe a upřímným přáním, aby Dharma a linie Mindrolling nadále vzkvétaly. Kéž jsou zásluhy plynoucí z tohoto společného úsilí zdrojem nezměrného prospěchu pro všechny cítící bytosti!

Oznámení o oficiálním založení center dharmy a studijních skupin Mindrolling

Mezinárodní tým Mindrollingu s radostí oznamuje oficiální založení následujících center dharmy a studijních skupin pod vedením Mindrollingu v Evropě a v Severní Americe. Tato centra dharmy a studijní skupiny pod duchovním vedením Minling Džecün Khandro Rinpočhe byla ustavena za účelem podpory studia dharmy a praxe celosvětové sanghy Mindrollingu. Tyto oficiální skupiny sanghy Mindrollingu se rovněž podílejí a zodpovídají za mnoho dharmových aktivit linie Mindrolling po celém světě, včetně pořádání ústraní, transmisí a učení v rámci linie Mindrolling po celém světě.

Studijní skupiny pod záštitou Mindrollingu dlouhodobě podporují nejrůznější aktivity kláštera Mindrolling a retreatového centra Samten Tse v Indii.  Podílejí se také na mnoha mezinárodních charitativních projektech Mindrollingu a podporují klášter Mindrolling a společenství mnichů, mnišek a praktikujících v ústraních.

Formální setkání všech členů mezinárodního administrativního týmu Mindrollingu se uskutečnilo v České republice v červnu tohoto roku. Džecün Khandro Rinpočhe a Džecün Dečhen Paldrön se setkaly se všemi členy představenstev regionálních skupin a z těchto diskusí vyplynuly jasné pokyny, jak mohou tyto skupiny podporovat širší sanghu Mindrollingu a jak se mohou podílet na různých aktivitách na podporu kláštera Mindrolling, retreatových center a na dalších projektech.

Založení těchto center a skupin Mindrollingu výrazně podpoří a usnadní předávání učení a přenosů vzácné Dharmy.  Jejich posláním je propojení a vzájemná podpora žáků Dharmy z různých částí světa na jejich cestě praxe. Tato struktura umožní, aby byly jasné a přesné informace týkající se Mindrollingu a Mindrolling International rychle a účinně dostupné všem.

Studijní skupiny se budou především věnovat studiu a praxi, a prostřednictvím překládání a uchovávání vzácných učení budou přispívat k tomu, aby vznešená Dharma, a konkrétně vzácná linie Mindrolling, vzkvétala a šířila se po celém světě.

Mindrolling Česká republika
Mindrolling.cz
Mindrolling Řecko
Mindrolling.gr
Mindrolling Německo
Mindrolling.de
Mindrolling Polsko
Mindrolling.pl
Mindrolling Holandsko
Mindrolling.nl
Mindrolling Skandinávie
Samtentse.dk
Mindrolling Španělsko
Samtentse.es
Mindrolling Lotus Garden – USA
Lotusgardens.org
Mindrolling Francie
Mindrolling.fr

Pokud si přejete dostávat emaily s informacemi o aktivitách české studijní skupiny Mindrolling, napište nám prosím na adresu info@mindrolling.cz

Výročí parinirvány Kjabdže Minling Tričhena v klášteře Mindrolling

Třetího dne prvního lunárního měsíce roku Dřevěného draka (12. února 2024) uplynulo šestnáct let od parinirvány Kjabdže Minling Tričhena. Letošní výročí parinirvány bylo obzvláště příznivou událostí, neboť byla v hlavní svatyni kláštera umístěna socha Draku Kjabdže Minling Tričhena.

V přítomnosti tohoto inspirujícího a posvátného zobrazení gurua sangha s velkou radostí prováděla praxi sádhány, a všichni přítomní pocítili hlubokou sílu “osvobození na pohled ”.

Celý den byl navíc obohacen přítomností Minling Dungse Rinpočheho a Minling Džecün Rinpočhe, kteří spolu se shromážděnou sanghou tulkuů, khenpů, mnichů, mnišek a západních studentů praktikovali hlubokou sádhanu Rigdzin Thugthig. Za přítomnosti posvátného vyobrazení vznešeného gurua, obou mladých Rinpočhů a vzácného shromáždění rezonoval celý prostor svatyně hlubokým požehnáním a radostí. Sangha s upřímnou oddaností recitovala rozsáhlé modlitby a prosby za šíření dharmy a rozkvět linie Mindrolling a za dokonalé shromáždění zásluh a moudrosti pro všechny bytosti.