Výročí parinirvány Kjabdže Minling Tričhena v klášteře Mindrolling

Třetího dne prvního lunárního měsíce roku Dřevěného draka (12. února 2024) uplynulo šestnáct let od parinirvány Kjabdže Minling Tričhena. Letošní výročí parinirvány bylo obzvláště příznivou událostí, neboť byla v hlavní svatyni kláštera umístěna socha Draku Kjabdže Minling Tričhena.

V přítomnosti tohoto inspirujícího a posvátného zobrazení gurua sangha s velkou radostí prováděla praxi sádhány, a všichni přítomní pocítili hlubokou sílu “osvobození na pohled ”.

Celý den byl navíc obohacen přítomností Minling Dungse Rinpočheho a Minling Džecün Rinpočhe, kteří spolu se shromážděnou sanghou tulkuů, khenpů, mnichů, mnišek a západních studentů praktikovali hlubokou sádhanu Rigdzin Thugthig. Za přítomnosti posvátného vyobrazení vznešeného gurua, obou mladých Rinpočhů a vzácného shromáždění rezonoval celý prostor svatyně hlubokým požehnáním a radostí. Sangha s upřímnou oddaností recitovala rozsáhlé modlitby a prosby za šíření dharmy a rozkvět linie Mindrolling a za dokonalé shromáždění zásluh a moudrosti pro všechny bytosti.

Praxe osvobození životů Cche thar 2023

V pátek 19. srpna 2023 celosvětová sangha Mindrolling International oslavila narozeniny Minling Džecün Khandro Rinpočhe.  Celá sangha věnovala upřímné modlitby a přání za dlouhý život Rinpočhe a její neomezenou dharmovou aktivitu. Zejména byla obětována rozsáhlá praxe cche thar neboli osvobozování životů, která byla věnována za dlouhý život Minling Džecün Khandro Rinpočhe. Příspěvky na cche thar od členů sanghy z celého světa byly věnovány organizaci na osvobozování životů One Aspiration Life Saving Center.

Brzy ráno 19. srpna 2023 se tým One Aspiration Life Saving Center vydal na trh s živými rybami a začal nakupovat mnoho červených mořských cejnů, japonských černých sviňuch a pravých sviňuch, úhořů a úhořů s bílými skvrnami, zelenáčů, kamenáčů, šneků, chobotnic, halibutů skvrnitých, japonských fugu, krabů plovoucích, krabů perigone, krevet kudlanek a různých pilníkotrnců (filefish). Celkem bylo z trhu zachráněno více než 4 miliony vodních živočichů, kteří byli vypuštěni zpět do svého přirozeného prostředí v oblastech, kde je rybolov zakázán. Mnohé z těchto ryb jsou v tomto ročním období březí, například filefish, které nosí až 60 000 jiker, a tak bylo zachráněno ještě více životů.  Celosvětová sangha věnovala více než 30 000 USD na toto osvobozování životů.

Celá sangha by ráda vyjádřila upřímnou vděčnost Minling Džecün Dečhen Paldrön, díky jejímuž vedení a vizi bylo možné tuto úžasnou praxi cche thar uskutečnit. Rádi bychom poděkovali všem studijním skupinám a členům sanghy po celém světě, kteří přispěli na toto společné rozsáhlé osvobozování životů, i těm, kteří sami prováděli cche thar ve svých oblastech a kteří přispěli dalším organizacím na ochranu zvířat. Jsme velmi vděční našim členkám sanghy Mindrolling International, Ani Choying Choedron a Aileen Yu, které na místě přímo spolupracovaly s centrem One Aspiration Life Saving Center při organizaci a vlastním vypouštění bytostí na svobodu.

Osvobozování a ochrana životů, při němž jsou bytosti vypuštěny se semínkem dharmy a osvobození, je činnost bódhisattvy, která nemá obdoby. Kéž jsou veškeré shromážděné zásluhy věnovány za dlouhý život a neomezenou aktivitu naší vznešené guru, Minling Džecün Khandro Rinpočhe. Stejně jako byla zvířata vysvobozena ze zajetí a vypuštěna na svobodu, kéž je neomezená aktivita Rinpočhe příčinou osvobození všech cítících bytostí ve všech deseti směrech!

Oslava narozenin Minling Dungse Rinpočheho

Dne 28. července 2023 oslavila s velkou radostí sangha Mindrollingu deváté narozeniny Minling Dungse Džigdral Garwang Dhondrub Wangjal Rinpočheho.

V tento příznivý den věnoval hlavní klášter Mindrolling i ostatní dceřinné kláštery a sangha na celém světě modlitby a dobrá přání za dlouhé životy a stálou přítomnost Dungse Rinpočheho a jeho starší sestry Džecün Thinley Paldon Rinpočhe.

Klášter Mindrolling a Samten Tse Retreat v Indii, Minling Lotus Garden ve Spojených státech a další skupiny sanghy Mindrollingu v Evropě, Asii a Severní Americe věnovaly obětinu mandaly, modliteb a příznivých přání za oba Rinpočhe.

Stalo se již každoroční tradicí, že u příležitosti tohoto příznivého dne sanghy Mindrollingu po celém světě přispívají dobročinným organizacím v jejich dané oblasti. I letos členové sanghy po celém světě poslali  dary různým organizacím, které zajišťují potraviny a další potřebné věci a péči lidem v nouzi. Tato praxe štědrosti je vynikající způsob, jak uctít Minling Dungse Rinpočheho a Džecün Rinpočhe, a jak nashromáždit zásluhy za jejich dlouhý život a rozkvět jejich budoucích aktivit.

S radostí jsme obdrželi zprávy od studijních skupin i jednotlivých členů sanghy z celého světa o tom, jak věnují modlitby a dobrá přání, a štědré dary potřebným za neustálý rozvoj a šíření linie Mindrolling. Kéž Minling Dungse Rinpočhe a Minling Džecün Rinpočhe nadále inspirují všechny ke shromažďování velkých zásluh a moudrosti na cestě dharmy, a přinesou tak skutečný prospěch druhým.

Vadžra shromáždění a Minling Mahasangha

Žáci z celého světa se v první polovině června sešli v České republice, aby se zúčastnili prvního Vadžra shromáždění a obdrželi učení a přenosy od Minling Džecün Khandro Rinpočhe. Po prvním Vadžra shromáždění se také uskutečnilo třetí drubčhö Mahasanghy a události spojené s oslavou setkání Mezinárodní sanghy Mindrollingu.

Díky požehnání přítomnosti Rinpočhe, Džecünly, Majumly a Džecün a Dungse Rinpočheho proměnilo první Vadžra shromáždění klidné a krásné místo za Prahou v dokonalé prostředí k předávání Dharmy.

Minling Džecün Khandro Rinpočhe s nesmírnou laskavostí předala učení, čtené trasmise a zmocnění Vadžrasattvy téměř třem stovkám členům sanghy z celého světa. Mniši a mnišky z Mindrollingu a Samten Tse připravili mandalu, oltář a vedli všechny rituály. Všechna učení a praxe byly překládány do několika jazyků – češtiny, španělštiny, francouzštiny, němčiny, polštiny a řečtiny, aby všichni přítomní mohli obdržet učení přímo a v ucelené podobě. Opakování vedená instruktory dharmy zajistila, že všichni žáci chápali a věděli, jak mají praxe správně provádět.

Česká sangha spolu se členy mezinárodní evropské sanghy pracovali neúnavně na organizaci a přípravách všech aspektů ústraní, aby vše proběhlo hladce. Od okamžiku, kdy první členové sanghy přiletěli na letiště až do odjezdu všech, organizační tým zajistil, aby bylo o všechny dobře postaráno a měli vše, co potřebují.

Při úplňku, 4. června 2023, oslavila sangha Mindrollingu příznivý den Saga Dawa, den Buddhova narození, osvícení a Mahaparinirvány. Vadžra shromáždění pozvalo ke společným oslavám tohoto dne i členy jiných center z okolí. Bylo obětováno mnoho rozsáhlých modliteb a darů s upřímným přáním, aby Buddhadharma stále vzkvétala a všechny bytosti byly osvobozeny od utrpení.

Ihned po skončení Vadžra shromáždění se uskutečnila třetí Minling Mahasangha, a všichni shromáždění vykonali třídenní drubčhö Minling Dorsem. Shromáždění vedla v praxi Minling Džecün Khandro Rinpočhe spolu s mnichy a mniškami. Pan Vladimír Zuzák a jeho žena Hanka, majitelé krásného centra, kde se Mahasangha konala, dokončili během programu stavbu stúpy. A poslední den drubčhö Minling Džecün Khandro Rinpočhe provedla rituál k jejímu vysvěcení.

Na závěr třetího dne Minling Dorsem drubčhö se konala púdža ohně, hojná ganačakra a marme mönlam – slavnost obětování svíček. Celosvětová sangha Mindrollingu se s upřímnou radostí těšila z hlubokého shromáždění požehnání a zásluh.

Vadžra shromáždění se bude do budoucna konat každý rok v podobě delšího ústraní zahrnujícího praxi, studium, učení a přenosy předávané Rinpočhe. Vadžra shromáždění tak poskytne žákům, převážně z Evropy, přístup k hlubokým naukám a možnost věnovat se intenzivně praxi. Bude rovněž příležitostí k setkání různých studijních skupin Mindrollingu, které budou jako jedna sangha společně studovat a praktikovat. Kéž se zásluha, požehnání a dosažení na cestě dharmy stane zdrojem nezměrného užitku pro všechny cítící bytosti.