Oznámení o oficiálním založení center dharmy a studijních skupin Mindrolling

Mezinárodní tým Mindrollingu s radostí oznamuje oficiální založení následujících center dharmy a studijních skupin pod vedením Mindrollingu v Evropě a v Severní Americe. Tato centra dharmy a studijní skupiny pod duchovním vedením Minling Džecün Khandro Rinpočhe byla ustavena za účelem podpory studia dharmy a praxe celosvětové sanghy Mindrollingu. Tyto oficiální skupiny sanghy Mindrollingu se rovněž podílejí a zodpovídají za mnoho dharmových aktivit linie Mindrolling po celém světě, včetně pořádání ústraní, transmisí a učení v rámci linie Mindrolling po celém světě.

Studijní skupiny pod záštitou Mindrollingu dlouhodobě podporují nejrůznější aktivity kláštera Mindrolling a retreatového centra Samten Tse v Indii.  Podílejí se také na mnoha mezinárodních charitativních projektech Mindrollingu a podporují klášter Mindrolling a společenství mnichů, mnišek a praktikujících v ústraních.

Formální setkání všech členů mezinárodního administrativního týmu Mindrollingu se uskutečnilo v České republice v červnu tohoto roku. Džecün Khandro Rinpočhe a Džecün Dečhen Paldrön se setkaly se všemi členy představenstev regionálních skupin a z těchto diskusí vyplynuly jasné pokyny, jak mohou tyto skupiny podporovat širší sanghu Mindrollingu a jak se mohou podílet na různých aktivitách na podporu kláštera Mindrolling, retreatových center a na dalších projektech.

Založení těchto center a skupin Mindrollingu výrazně podpoří a usnadní předávání učení a přenosů vzácné Dharmy.  Jejich posláním je propojení a vzájemná podpora žáků Dharmy z různých částí světa na jejich cestě praxe. Tato struktura umožní, aby byly jasné a přesné informace týkající se Mindrollingu a Mindrolling International rychle a účinně dostupné všem.

Studijní skupiny se budou především věnovat studiu a praxi, a prostřednictvím překládání a uchovávání vzácných učení budou přispívat k tomu, aby vznešená Dharma, a konkrétně vzácná linie Mindrolling, vzkvétala a šířila se po celém světě.

Mindrolling Česká republika
Mindrolling.cz
Mindrolling Řecko
Mindrolling.gr
Mindrolling Německo
Mindrolling.de
Mindrolling Polsko
Mindrolling.pl
Mindrolling Holandsko
Mindrolling.nl
Mindrolling Skandinávie
Samtentse.dk
Mindrolling Španělsko
Samtentse.es
Mindrolling Lotus Garden – USA
Lotusgardens.org
Mindrolling Francie
Mindrolling.fr

Pokud si přejete dostávat emaily s informacemi o aktivitách české studijní skupiny Mindrolling, napište nám prosím na adresu info@mindrolling.cz