Vadžra shromáždění 2024 v České republice

Na úplněk, v den Saga Dawa, 23. května 2024, se již druhým rokem sešlo více než 200 praktikujících z celé Evropy, aby obdrželi učení a přenosy od Minling Džecün Khandro Rinpočhe. Zahájení druhého Vadžra shromáždění se konalo za velké radosti a celá sangha společně studovala a praktikovala pod laskavým vedením Minling Džecün Khandro Rinpočhe, Džecün Dečhen Paldrön, Dungse Rinpočeho a Džecün Rinpočhe a skvělého týmu Vadžra shromáždění.

Po dvacet dní se na celé místo konání praxe snášelo požehnání, přenosy a učení. Sangha praktikovala v tradici Čhö Gar neboli ústraní dharmy ve stanech, kdy oddaní praktikující uvádějí instrukce do praxe ihned po jejich obdržení, aby rychle směřovali k završení. Čhö Gar byl zahájen tím, že si všichni žáci postavili svůj vlastní stan, který používali během celého ústraní k praxi.

Během dvaceti dnů naplněných studiem a praxí předávala Rinpočhe s neutuchající laskavostí a štědrostí šťastlivé sangze hluboká učení a pokyny, jasně objasňující náhled a metody. Učení byla simultánně tlumočena do mnoha jazyků jako francouzštiny, češtiny, němčiny, španělštiny, řečtiny a polštiny. Tak mohli všichni účastníci obdržet jasné a přímé vedení Rinpočhe v jejich mateřském jazyce a další instrukce od skvělého týmu Dharma instruktorů.

Celá sangha si nesmírně váží laskavosti a štědrosti Vládi a Hanky Zuzákových, kteří s ohromnou velkorysostí poskytli svůj pozemek a prostory jako místo konání Vadžra shromáždění a díky nimž zde mohlo ústraní proběhnout již druhým rokem. Díky jejich oddanému a laskavému úsilí se celý pozemek proměnil v posvátný prostor praxe a stal se dokonalou nádobou pro tato hluboká učení. Od loňského roku proběhla v areálu celá řada úprav a vylepšení. Letos se mnoho účastníků ubytovalo v nových prostorných jurtových stanech s dřevěnou podlahou, vybavených veškerým komfortem včetně koberce, postele a topení.  Úžasnou novinkou bylo také otevření nového prostoru k obětování máslových lampiček a dharma obchůdku Dzam, které ještě více podpořily praxi a ústraní žáků, z nichž mnozí cestovali z velké dálky. Neuvěřitelně laskavý místní personál navíc bezproblémově spolupracoval s týmem Vadžra shromáždění, což umožnilo hladký průběh akce.

Na rozlehlých pozemcích, kde při západech slunce obloha plála ohnivými barvami, po celou dobu tohoto mimořádného setkání plného hlubokých pokynů a příznivých okolností panovala atmosféra harmonie a radosti. Příznivé setkání bylo zakončeno obětováním mandaly a těla, řeči a mysli pro Rinpočhe a upřímným přáním, aby Dharma a linie Mindrolling nadále vzkvétaly. Kéž jsou zásluhy plynoucí z tohoto společného úsilí zdrojem nezměrného prospěchu pro všechny cítící bytosti!