Výročí parinirvány Kjabdže Minling Tričhena v klášteře Mindrolling

Třetího dne prvního lunárního měsíce roku Dřevěného draka (12. února 2024) uplynulo šestnáct let od parinirvány Kjabdže Minling Tričhena. Letošní výročí parinirvány bylo obzvláště příznivou událostí, neboť byla v hlavní svatyni kláštera umístěna socha Draku Kjabdže Minling Tričhena.

V přítomnosti tohoto inspirujícího a posvátného zobrazení gurua sangha s velkou radostí prováděla praxi sádhány, a všichni přítomní pocítili hlubokou sílu “osvobození na pohled ”.

Celý den byl navíc obohacen přítomností Minling Dungse Rinpočheho a Minling Džecün Rinpočhe, kteří spolu se shromážděnou sanghou tulkuů, khenpů, mnichů, mnišek a západních studentů praktikovali hlubokou sádhanu Rigdzin Thugthig. Za přítomnosti posvátného vyobrazení vznešeného gurua, obou mladých Rinpočhů a vzácného shromáždění rezonoval celý prostor svatyně hlubokým požehnáním a radostí. Sangha s upřímnou oddaností recitovala rozsáhlé modlitby a prosby za šíření dharmy a rozkvět linie Mindrolling a za dokonalé shromáždění zásluh a moudrosti pro všechny bytosti.